GIS para operadores urbanísticos

4 de Xuño de 2018 ás 09:00
Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Rúa Madrid 2-4. 15707 - Santiago de Compostela

Destinatarios: Persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais eda administración institucional.