GIS para operadores urbanísticos

4 de Xuño de 2018 ás 18:00
25 Horas | Presencial

Ca presente acción formativa preténdese dar a coñecer a ferramenta GIS, as súas aplicacións prácticas no ámbito do urbanismo e da ordenación do territorio.