Intervención administrativa no ámbito urbanístico

9 de Abril de 2018 ás 19:30
30 Horas | Presencial

O curso ten por obxecto analizar, dende un punto de vista práctico, os principais medios de acción e intervención administrativa no eido urbanístico.

Para elo analizaranse as licenzas urbanísticas, de obra e de actividade, o réxime das comunicacións previas; as ordes de execución e as declaracións de ruina, así como a disciplina e control urbanístico.