O Regulamento da Lei do Solo de Galicia e o Plan Básico Autonómico

3 de Xuño de 2019 ás 16:30
20 horas

​Organiza: FEGAMP

Data de inscrición: do 4 de marzo ao 13 de marzo de 2019.

Datas de desenvolvemento do curso: do 3 de xuño de 2019 ao 10 de xuño de 2019.

Horario: 16.30 a 20.30 horas.

Destinatarios: Secretarios e secretarios-interventores, técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros e enxeñeiros técnicos que presten os seus servizos na administración local de Galicia.

Para máis información no enderezo web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/08-o-regulamento-da-lei-do-solo-de-galicia-e-o-plan-basico-autonomico-principais-novidades