Xornada: Actuacións urbanísticas en solo urbano

24 de Maio de 2019 ás 09:00

Organiza: Centro de Estudios Territoriales e Urbanísticos da Universidad Autónoma de Madrid Pablo de Olavide

Lugar de desenvolvemento da Xornada: Auditorio do Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid. Rúa Hortaleza, 63. 2º Andar

O urbanismo de cidade é na actualidade unha das cuestións de maior complexidade na práctica urbanística. A esta situación contribúe unha ordenación legal non exenta de dificultades na súa interpretación, e  á que, pouco a pouco, a xurisprudencia ven aportando algo de luz. As actuacións en solo urbano son abordadas nesta xornada, por tanto, co ánimo de dar resposta a seguinte pregunta: O réxime xurídico das actuacións en solo urbano, que se ven clarificando por esa constante xurisprudencia, aborda e delimita con claridade os distintos supostos que os técnicos teñen que resolver na práctica diaria? A resposta a este interrogante será abordada dende unha perspectiva netamente práctica tanto por arquitectos, como por xuristas e responsables de Administracións públicas. A posta en común das distintas visións pretende dar algo de luz na concreción dos problemas que determinan e diferencian o réxime xurídico das obras de nova urbanización, de reforma ou renovación e de dotación.

Para más información consultar o enderezo  web de CEUTA-UAM Pablo de Olavide: https://ceutauam-pablodeolavide.com/