Xornada "Modificación do Código Técnico de Edificación"

19 de Novembro de 2019 ás 09:00

OrganizaEscola Galega de Administración Pública (EGAP)

Data de inscrición: Ata o 14 de novembro de 2019

Data de desenvolvemento da Xornada: 19 de novembro de 2019

Destinatarios: Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade  Autónoma de Galicia, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia e das universidades do sistema universitario de Galicia, xuristas, profesionais e persoas interesadas en xeral.

Para máis información consultar o enderezo web: https://egap.xunta.gal/fichaxornada/index/13776