Xornada "Las Novedades en la Valoraciones Urbanísticas"

27 de Novembro de 2019 ás 09:00

OrganizaRevista de Dereito Urbanístico (RDU)

Colabora: Centro de Estudos Xurídicos Superiores

Data de preinscrición: Ata do 26 de novembro de 2019

Datas de desenvolvemento da Xornada: 27 de  novembro de 2019

Destinatarios: Operadores urbanísticos, arquitectos, enxeñeiros, aparelladores,empresas promotoras, construtoras, avogados,rexistradores, notarios entidades financeiras, empregados públicos, concellos e en xeral a quen actúen no  mundo do urbanismo e vivenda

Para máis información consultar o enderezo web: www.rdu.es / rdu@rdu.es