Situación y contacto

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago   
Web: axenciaurbanistica.xunta.gal

Teléfono: 981 544 387

Directora

Doña M.ª Victoria Núñez López
Tel.: 981-544511   
Correo-e: direccion.aplu [at] xunta.gal (direccion[dot]aplu[at]xunta[dot]gal)

Subdirectora xeral da Axencia

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago   
Tel.: 981-544387   

Servizo de Administración e Xestión

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago   
Tel.: 981-544387   
 

Servizo de Inspección Urbanística I (Provincia da Coruña)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.   
Tel.: 981-544387   
 

Servizo de Inspección Urbanística II (Provincia de Pontevedra)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.   
Tel.: 981-544387   
 

Servizo de Inspección Urbanística III (Provincias de Lugo e Ourense)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.   
Tel.: 981-544387   
 

Servizo Técnico

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.   
Tel.: Tel.: 981-544387   
 


Servizos Provinciais da Axencia

Servizo Provincial da Coruña

R/ Vicente Ferrer, 2-5º - 15071 A Coruña 
Tel.: 981-182605  
Correo-e: aplu.coruna [at] xunta.gal (aplu[dot]coruna[at]xunta[dot]gal)


Servizo Provincial de Lugo

Avda. Ramón Ferreiro, 28-1º - 27071 Lugo 
Tel.: 982-294591 
Correo-e: aplu.lugo [at] xunta.gal (aplu[dot]lugo[at]xunta[dot]gal) 
 

Servizo Provincial de Ourense

Praza Eduardo Barreiros, 12-baixo - 32003 Ourense 
Tel.: 988-687339 
Correo-e: aplu.lourense [at] xunta.gal (aplu[dot]lourense[at]xunta[dot]gal) 
 

Servizo Provincial de Pontevedra

R/ Alcalde Hevia, 7-5º - 36071 Pontevedra 
Tel.: 886-206037 
Correo-e: aplu.pontevedra [at] xunta.gal (aplu[dot]pontevedra[at]xunta[dot]gal) 

 

Atención presencial e consulta de expedientes

Cómpre solicitar cita con carácter previo


Horario de atención ao público

De luns a venres de 9h-14h.