Situación e contacto

Servizos Centrais da APLU

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños

15781 Santiago

Teléfono: 981 544 387

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - A Coruña

R/ Vicente Ferrer, 2-5º

15071 A Coruña

Teléfono: 981 182 605

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Lugo

Avda. Ramón Ferreiro, 28-1º

27071 Lugo

Teléfono: 982 294 591

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Ourense

Praza Eduardo Barreiros, 12-baixo

32003 Ourense

Teléfono: 988 687 338

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Pontevedra

R/ Alcalde Hevia, 7-5º

36071 Pontevedra

Teléfono: 886 206 037

Atención presencial e consulta de expedientes

Cómpre solicitar cita con carácter previo

Horario de atención ao público

De luns a venres de 9h-14h.