Situación e contacto

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago  
Web: axenciaurbanistica.xunta.gal

Teléfono: 981 544 387

Director

Jacobo Hortas García  
Tel.: 981-544511  
Correo-e: direccion.aplu [at] xunta.gal (direccion[dot]aplu[at]xunta[dot]gal)

Subdirectora xeral da Axencia

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago  
Tel.: 981-544387  

Servizo de Administración e Xestión

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago  
Tel.: 981-544387  
 

Servizo de Inspección Urbanística I (Provincia da Coruña)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.  
Tel.: 981-544387  
 

Servizo de Inspección Urbanística II (Provincia de Pontevedra)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.  
Tel.: 981-544387  
 

Servizo de Inspección Urbanística III (Provincias de Lugo e Ourense)

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.  
Tel.: 981-544387  
 

Servizo Técnico

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela.  
Tel.: Tel.: 981-544387  
 


Servizos Provinciais da Axencia

Servizo Provincial da Coruña

R/ Vicente Ferrer, 2-5º - 15071 A Coruña
Tel.: 981-182605 
Correo-e: aplu.coruna [at] xunta.gal (aplu[dot]coruna[at]xunta[dot]gal)


Servizo Provincial de Lugo

Avda. Ramón Ferreiro, 28-1º - 27071 Lugo
Tel.: 982-294591
Correo-e: aplu.lugo [at] xunta.gal (aplu[dot]lugo[at]xunta[dot]gal)
 

Servizo Provincial de Ourense

Praza Eduardo Barreiros, 12-baixo - 32003 Ourense
Tel.: 988-687339
Correo-e: aplu.lourense [at] xunta.gal (aplu[dot]lourense[at]xunta[dot]gal)
 

Servizo Provincial de Pontevedra

R/ Alcalde Hevia, 7-5º - 36071 Pontevedra
Tel.: 886-206037
Correo-e: aplu.pontevedra [at] xunta.gal (aplu[dot]pontevedra[at]xunta[dot]gal)

 

Atención presencial e consulta de expedientes

Cómpre solicitar cita con carácter previo


Horario de atención ao público

De luns a venres de 9h-14h.