AXENCIA DE PROTECCIÓN DA

 

LEGALIDADE URBANÍSTICA

Situación e contacto

Servizos Centrais da APLU

Rúa dos Camiños da Vida, s/n, 1º (Ed. Witland) - Salgueiriños - 15781 Santiago

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - A Coruña

R/ Vicente Ferrer, 2-5º - 15071 A Coruña

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Lugo

Avda. Ramón Ferreiro, 28-1º - 27071 Lugo

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Ourense

Praza Eduardo Barreiros, 12-baixo - 32003 Ourense

Servizo Provincial da Axencia (APLU) - Pontevedra

R/ Alcalde Hevia, 7-5º - 36071 Pontevedra

Contacto

Teléfono: 981 544 387

Fax: 981 545 355

Atención presencial e consulta de expedientes

Cómpre solicitar cita con carácter previo

Horario de atención ao público

De luns a venres de 9h-14h.