Francisco Antonio Cholbi Cachá

Francisco Antonio Cholbi Cachá

Francisco Antonio Cholbi Cachá

DOUTOR EN DEREITO. TESOUREIRO DO CONSELLO DE BENIDORM

Secretario e interventor-tesoureiro de categoría superior, así como Secretario-Interventor.

Licenciado en Ciencias Políticas pola UNED e Doutor en Dereito pola Universidade de Castela-A Mancha (1998), cunha tese titulada “El procedimiento de concesión de licencias de urbanismo, su análisis y evolución jurisprudencial”.

Profesor do Instituto Nacional de Administración Pública e doutras entidades públicas e privadas.

Autor de varios libros e artigos sobre urbanismo e outras materias administrativas, con especial aplicación ao mundo local. Entre as súas obras destaca o seu libro El régimen de comunicación previa, las licencias de urbanismo y su procedimiento de otorgamiento, no que analiza pormenorizadamente todos os réximes autorizatorios en materia de autorizacións urbanísticas existentes na actualidade nas 17 Comunidades Autónomas.

Xunto a este libro, son manuais de referencia nesta materia os seus libros sobre El procedimiento de otorgamiento de las licencias de urbanismo (especial referencia a la aplicación del silencio positivo”, Los principales instrumentos de financiación procedentes del urbanismo (aspectos jurídicos y económicos) ou Autorizaciones para apertura de actividades en las normativas autonómicas.