Xurisprudencia

Ejecución de sentenzas. Demolición de inmobles.Análise do artigo 108.3 da LXCA.

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 460/2019, do 4 de abril de 2019

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 263/2019, do 28 de febreiro de 2019

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 62/2019, do 28 de xaneiro de 2019

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 46/2019, do 22 de xaneiro de 2019

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 1749/2018, do 10 de decembro de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 1673/2018, do 27 de novembro de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 1102/2018, do 28 de xuño de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 1020/2018, do 18 de xuño de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 868/2018, do 25 de maio de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 475/2018, do 21 de marzo de 2018

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo núm. 475/2018, de 21 de marzo de 2018

Inconstitucionalidade e nulidade de determinados preceptos da Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, e do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana.

Sentenza do Tribunal Constitucional núm. 143/2017, de 14 de decembro de 2017