Cómo Adherirse á APLU

O proceso de adhesión é moi sinxelo. Basta con que o concello, mediante acordo plenario, decida adherirse á Axencia aprobando o modelo de convenio.

A Axencia tramitará o proceso de integración, solicitando os informes preceptivos, e emitidos estes, porase en contacto coa persoa titular da Alcaldia para sinalar o día no que se procederá á sinatura xunto coa persoa titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. A APLU encargarase da publicación do convenio no DOG, data a partir da cal entrará en vigor a adhesión.

O proceso de adhesión estímase que terá unha duración aproximada dun mes.

  1. ADOPCIÓN DA ADHESIÓN POR PARTE DO CONCELLO (por acordo plenario)
  2. TRAMITACIÓN DA ADHESIÓN POR PARTE DA APLU
  3. SINATURA DO CONVENIO DE ADHESIÓN
  4. PUBLICACIÓN NO DOG E ENTRADA EN VIGOR DA ADHESIÓN