A APLU ten como finalidade última velar pola utilización racional do solo. Para cumprir este fin, a Axencia, ademais de exercer as competencias específicas en materia de disciplina urbanística, aposta decididamente pola formación como instrumento esencial para concienciar á cidadanía no respecto polo noso territorio.

Nesta sección da web divulgamos as accións formativas encamiñadas a este fin, xa sexan organizadas dende a Axencia ou dende outras entidades ou institucións, públicas ou privadas.

Próximos Eventos

Non hai nengún evento programado neste momento

Ver eventos anteriores