Recuperación do territorio

Recuperación de espazos públicos e zonas verdes

Antes
Descripción en galego
Despois
Descripción en galego