Recuperación do territorio

Recuperación de espazos públicos e zonas verdes

Antes

Despois