Recuperación do territorio

Recuperación do impacto visual sobre terreos especialmente protexidos

Antes

Despois