Recuperación do territorio

Recuperación do impacto visual sobre terreos especialmente protexidos

Antes
Descripción en galego
Despois
Descripción en galego