Comunicacións

NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS

Toda comunicación debe ser necesaria e inevitablemente en calquera dos temas do programa do Curso.

As comunicacións deben ser presentadas en formato Word e ter unha lonxitude máxima de 10 páxinas, con Times New Roman fonte 12 pto (notas ao pé de páxina, 10 pts), espazo entre liñas 1,5 e marxes superiores e inferiores a 2,5 cm.

O seu contido debe seguir o seguinte esquema:

  • Título
  • Autor ou autores
  • Categoría profesional e Universidade / Administración / Empresa de orixe
  • Os epígrafes deben estar numerados en árabe (1, 2, 3 ...) e os subapartados en decimais (2.1, 2.2, 2.3 ...). Os títulos de cada epígrafe serán en negriña e en maiúscula e os dos subapartados en negriña e en minúscula .
  • O contido da comunicación debe seguir a seguinte estrutura: Introdución, desenvolvemento, conclusións, bibliografía.

O nome do ficheiro que contén a comunicación debe conter o título descritivo da comunicación e os apelidos do autor.

O envío de comunicacións farase ao correo electrónico: congreso.aplu [at] xunta.gal (congreso[dot]aplu[at]xunta[dot]gal)

O prazo para a recepción das comunicacións será o 11 de maio de 2018 ás 3:00 p.m.

Debido á duración do Congreso, é posible que todas as comunicacións aceptadas non poidan ser expostas ao público, aínda que a súa admisión estará certificada.