Actividade de APLU

A lexislación urbanística atribúe á APLU as competencias en materia de disciplina en solo rústico sobre todo o territorio galego, ás que hai que engadir as delegadas polos concellos adheridos. Ademais a APLU, en virtude da lexislación vixente en materia de costas, ostenta tamén competencias específicas sobre servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Actividade Concello Tipoloxía edificación Clase de Solo Provincia Año
Mondoñedo Febreiro 2013 MONDOÑEDO Residencial Rústico Lugo 2013
Mondoñedo Setembro 2013 MONDOÑEDO Industrial Rústico Lugo 2013
Nigrán Marzo 2014 NIGRÁN Residencial Rústico Pontevedra 2014