Actividade de APLU

A lexislación urbanística atribúe á APLU as competencias en materia de disciplina en solo rústico sobre todo o territorio galego, ás que hai que engadir as delegadas polos concellos adheridos. Ademais a APLU, en virtude da lexislación vixente en materia de costas, ostenta tamén competencias específicas sobre servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Actividade Concello Tipoloxía edificación Clase de Solo Provincia Año
Gondomar Xuño GONDOMAR Residencial Rústico Pontevedra 2015
Gondomar Marzo GONDOMAR Residencial Rústico Pontevedra 2015
Gondomar Febreiro GONDOMAR Residencial Rústico Pontevedra 2015
Gomesende Xaneiro GOMESENDE Residencial Rústico Ourense 2015
Friol Abril FRIOL Residencial Rústico Lugo 2015
Foz Febreiro FOZ Residencial Servidume de protección de costas Lugo 2015
Ferrol Outubro FERROL Residencial Rústico A Coruña 2015
Ferrol Agosto FERROL Residencial Rústico A Coruña 2015
Ferrol Abril FERROL Industrial Rústico A Coruña 2015
Ferrol Xaneiro FERROL Residencial Rústico A Coruña 2015
Ferrol Febreiro FERROL Industrial Servidume de protección de costas A Coruña 2015
Cedeira Outubro CEDEIRA Residencial Rústico A Coruña 2015
Cartelle Marzo CARTELLE Residencial Rústico Ourense 2015
Carnota Xaneiro CARNOTA Residencial Rústico A Coruña 2015
Cariño Xuño CARIÑO Residencial Rústico A Coruña 2015
Cariño Febreiro CARIÑO Residencial Núcleo rural A Coruña 2015
Carballo Outubro CARBALLO Residencial Rústico A Coruña 2015
Carballo Xullo CARBALLO Residencial Rústico A Coruña 2015
Carballo Marzo CARBALLO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2015
Carballedo Novembro CARBALLEDO Residencial Rústico Lugo 2015
Cangas Agosto CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Outubro CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Maio CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Xullo - 2 CANGAS Residencial Rústico Pontevedra 2015
Cangas Xullo - 1 CANGAS Residencial Rústico Pontevedra 2015
Cangas Xuño - 4 CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Xuño - 3 CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Xuño - 2 CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Xuño - 1 CANGAS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cangas Xaneiro CANGAS Industrial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cambre Outubro CAMBRE Residencial Rústico A Coruña 2015
Cambre Setembro CAMBRE Residencial Rústico A Coruña 2015
Cambre Marzo CAMBRE Residencial Rústico A Coruña 2015
Cambados Outubro CAMBADOS Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2015
Cambados Maio CAMBADOS Residencial Rústico Pontevedra 2015
Caldas de Reis Xullo CALDAS DE REIS Industrial Núcleo rural Pontevedra 2015
Cabanas Decembro CABANAS Industrial Rústico A Coruña 2015
Cabanas Outubro CABANAS Residencial Rústico A Coruña 2015
Bueu Novembro BUEU Residencial Rústico Pontevedra 2015
Bueu Maio BUEU Residencial Rústico Pontevedra 2015
Betanzos Xaneiro BETANZOS Residencial Rústico A Coruña 2015
Begonte Abril BEGONTE Residencial Rústico Lugo 2015
Baiona Outubro BAIONA Hosteleiro Rústico Pontevedra 2015
Arteixo Novembro ARTEIXO Hosteleiro Servidume de protección de costas A Coruña 2015
Arteixo Setembro - 2 ARTEIXO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2015
Arteixo Setembro - 1 ARTEIXO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2015
Arteixo Febreiro ARTEIXO Residencial Rústico A Coruña 2015
Abegondo Novembro ABEGONDO Residencial Rústico A Coruña 2015
A Capela Setembro A CAPELA Industrial Rústico A Coruña 2015
Viveiro Decembro VIVEIRO Hosteleiro Servidume de protección de costas Lugo 2016