Actividade de APLU

A lexislación urbanística atribúe á APLU as competencias en materia de disciplina en solo rústico sobre todo o territorio galego, ás que hai que engadir as delegadas polos concellos adheridos. Ademais a APLU, en virtude da lexislación vixente en materia de costas, ostenta tamén competencias específicas sobre servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Actividade Concello Tipoloxía edificación Clase de Solo Provincia Año
Meis Abril MEIS Residencial Rústico Pontevedra 2014
Malpica de Bergantiños Setembro MALPICA DE BERGANTIÑOS Residencial Rústico A Coruña 2014
Malpica de Bergantiños Marzo MALPICA DE BERGANTIÑOS Residencial Rústico A Coruña 2014
Lugo Xuño LUGO Residencial Rústico Lugo 2014
Gondomar Setembro GONDOMAR Residencial Rústico Pontevedra 2014
Foz Xuño FOZ Residencial Servidume de protección de costas Lugo 2014
Fisterra Marzo - 4 FISTERRA Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Fisterra Marzo - 3 FISTERRA Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Fisterra Marzo - 2 FISTERRA Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Fisterra Marzo - 1 FISTERRA Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Ferrol Febreiro FERROL Residencial Rústico A Coruña 2014
Curtis Abril CURTIS Residencial Rústico A Coruña 2014
Cortegada Xuño CORTEGADA Residencial Rústico Ourense 2014
Cedeira Xaneiro CEDEIRA Residencial Rústico A Coruña 2014
Cariño Maio CARIÑO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Cariño Xaneiro CARIÑO Residencial Rústico A Coruña 2014
Carballo Agosto CARBALLO Residencial Rústico A Coruña 2014
Carballo Xaneiro - 2 CARBALLO Residencial Rústico A Coruña 2014
Carballo Xaneiro - 1 CARBALLO Residencial Rústico A Coruña 2014
Cambados Febreiro CAMBADOS Residencial Rústico Pontevedra 2014
Camariñas Setembro CAMARIÑAS Residencial Rústico A Coruña 2014
Cabana de Bergantiños Xullo CABANA DE BERGANTIÑOS Residencial Rústico A Coruña 2014
Bueu Febreiro BUEU Residencial Rústico Pontevedra 2014
Bueu Xaneiro BUEU Hosteleiro Servidume de protección de costas Pontevedra 2014
Borborás Maio BOBORÁS Residencial Rústico Ourense 2014
Boiro Xuño BOIRO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Arteixo Setembro ARTEIXO Residencial Rústico A Coruña 2014
Arteixo Abril ARTEIXO Residencial Rústico A Coruña 2014
Arteixo Xaneiro ARTEIXO Industrial Rústico A Coruña 2014
A Pastoriza Xaneiro A PASTORIZA Residencial Rústico Lugo 2014
Viveiro Decembro VIVEIRO Residencial Rústico Lugo 2014
Vimianzo Novembro VIMIANZO Industrial Rústico A Coruña 2014
Vilanova de Arousa Novembro VILANOVA DE AROUSA Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2014
Vilanova de Arousa Outubro VILANOVA DE AROUSA Residencial Rústico Pontevedra 2014
Vigo Agosto VIGO Residencial Rústico Pontevedra 2014
Valdoviño Outubro VALDOVIÑO Residencial Servidume de protección de costas A Coruña 2014
Sanxenxo Novembro SANXENXO Hosteleiro Servidume de protección de costas Pontevedra 2014
Sanxenxo Outubro SANXENXO Residencial Rústico Pontevedra 2014
Sanxenxo Abril SANXENXO Residencial Rústico Pontevedra 2014
Sada Outubro SADA Residencial Rústico A Coruña 2014
Ribadeo Decembro RIBADEO Residencial Rústico Lugo 2014
Redondela Outubro - 2 REDONDELA Residencial Rústico Pontevedra 2014
Redondela Outubro - 1 REDONDELA Residencial Rústico Pontevedra 2014
Pontevedra Novembro PONTEVEDRA Residencial Rústico Pontevedra 2014
Ponteareas Novembro PONTEAREAS Industrial Rústico Pontevedra 2014
Ordes Outubro ORDES Residencial Rústico A Coruña 2014
O Grove Outubro - 2 O GROVE Residencial Servidume de protección de costas Pontevedra 2014
O Grove Outubro - 1 O GROVE Residencial Rústico Pontevedra 2014
Nigrán Novembro - 3 NIGRÁN Residencial Rústico Pontevedra 2014
Nigrán Novembro - 2 NIGRÁN Residencial Rústico Pontevedra 2014