Programa

10 DE XUÑO DE 2019

9:30 horas. Recepción e entrega de documentación

10.00 horas. Inauguración   
Conferencia inaugural   
O papel do Consello Consultivo de Galicia ante o urbanismo   
José Luis Costa Pillado. Presidente do Consello Consultivo de Galicia.

BLOQUE I. CARA A UN NOVO MODELO URBANO

11.00 horas. Panel de Expertos. As Axendas Urbanas   
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030. Axendas Urbanas Internacionais. A Axenda Urbana Española

MODERA:

 • María Cruz Ferreira Costa. Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.

INTERVEÑEN:

 • Federico Buyolo García. Director Xeral do Alto Comisionado para a Axenda 2030
 • Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora Xeral de Políticas Urbanas do Ministerio de Fomento

12.00 horas. Descanso

12.30 horas. A cidade próxima, utopía ou realidade?

RELATOR:

 • José Fariña Tojo. Catedrático emérito de Urbanismo e Ordenación do Territorio da Universidade Politécnica de Madrid

13.30 horas. DEBATE-COLOQUIO

 

SESIÓN DE TARDE

BLOQUE II. URBANISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS

16.00 horas. Panel de Expertos. A incorporación das políticas de vivenda á planificación urbanística

MODERA:

 • Ignacio Soto González. Arquitecto municipal

INTERVEÑEN:

 • Julio Tejedor Bielsa. Profesor titular (acreditado a Catedrático) da Universidade de Zaragoza
 • Judith Gifreu Font. Profesora titular da Universidade Autónoma de Barcelona. Directora da Axencia de Vivenda de Cataluña
 • Javier Burón Cuadrado. Xerente de Vivenda do Concello de Barcelona e do Consorcio da Vivenda de Barcelona

17.00 horas. DEBATE-COLOQUIO

17.15 horas. Descanso

17.35 horas. Panel de Expertos. A mobilidade como eixo do desenvolvemento urbano sostible

MODERA:

 • Juan Raposo Arceo. Profesor titular de Dereito Civil da Universidade da Coruña

INTERVEÑEN:

 • Julio Pozueta Echavarri. Enxeñeiro de canles, camiños e portos. Profesor emérito da Universidade Politécnica de Madrid
 • Frederico Moura e Sá. Urbanista. Profesor Universidade de Aveiro

18.15 horas. DEBATE-COLOQUIO

18.30 horas. Panel de Expertos. Deben as políticas de xénero integrarse no urbanismo?

MODERA:

 • Luis Míguez Macho. Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela

INTERVEÑEN:

 • Inés Sánchez de Madariaga. Arquitecta. Profesora de Urbanismo da Universidade Politécnica de Madrid
 • César Tolosa Tribiño. Maxistrado do Tribunal Supremo
 • Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe.

19.30 horas. DEBATE-COLOQUIO

11 DE XUÑO DE 2019

BLOQUE III. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

10.00 horas. Panel de expertos. Execución de sentenzas urbanísticas. A mediación extraxudicial como alternativa

MODERA:

 • Javier García Martínez. Socio Garrigues. Avogado especialista

INTERVEÑEN:

 • Pascual Sala Sánchez. Avogado. Ex – presidente do Tribunal Constitucional
 • Guillermo Ruiz Arnaiz. Letrado do Tribunal Supremo
 • Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor titular de Dereito Administrativo Universidade Autónoma de Madrid

11.15 horas. DEBATE-COLOQUIO

11.30 horas. Descanso

12.00 horas. Panel de expertos. Anulación de licenzas e demolicións urbanísticas: a propósito do artigo 108 da LXCA

MODERA:

 • Roberto Bustillo Bolado. Profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade de Vigo

INTERVEÑEN:

 • Eva Desdentado Daroca. Catedrática de Dereito Administrativo da Universidade de Alcalá
 • César Tolosa Tribiño. Maxistrado do Tribunal Supremo
 • Francisco Antonio Cholbi Cachá. Doutor en Dereito. Tesoureiro do Concello de Benidorm

13.00 horas. DEBATE-COLOQUIO

13.15 horas. Presentación de comunicacións

 

SESIÓN DE TARDE

BLOQUE IV. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

16.00 horas. Panel de Expertos. Medidas lexislativas para a seguridade xurídica do urbanismo

INTERVEÑEN:

 • Ángel Menéndez Rexach. Catedrático emérito de Dereito Administrativo. Universidade Autónoma de Madrid
 • Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Catedrático de Dereito Administrativo. Universidade Autónoma de Madrid
 • Luciano Parejo Alfonso. Catedrático emérito de Dereito Administrativo. Universidade Carlos III

17.15 horas. DEBATE-COLOQUIO

17.30 horas. Descanso

18.00 horas. A cidade e a súa planificación no Dereito Público

RELATOR:

 • Jean-Bernard Auby. Profesor emérito de Dereito Público de Sciences Po Paris

18.45 horas. DEBATE-COLOQUIO

12 DE XUÑO DE 2019

10.00 horas*. TALLERES   
(*) Horario suxeito a modificacións en función da demanda existente

Taller 1: Cidade compacta versus cidade difusa. Densidade apropiada.

COORDINA:

 • José Fariña Tojo. Catedrático emérito de Urbanismo e Ordenación do Terrirorio da Universidade Politécnica de Madrid

Taller 2: Actuar sobre a cidade existente. Experiencias prácticas.

COORDINA:

 • Gerardo Roger Fernández. Arquitecto urbanista

Taller 3: Repensando o planeamento urbanístico. Cal debería ser o seu contido?

COORDINAN:

 • José María Ezquiaga Domínguez. Arquitecto e Decano do COAM
 • Rafael Fernández Valverde. Maxistrado do Tribunal Supremo

Taller 4: Aspectos registrais do Urbanismo

COORDINA:

 • Gabriel Soria Martínez. Avogado urbanista.

Taller 5: Control xudicial dos actos urbanísticos

COORDINA:

 • Juan Antonio Hernández Corchete. Letrado do Tribunal Constitucional

Taller 6: Despoboamento rural: unha visión de conxunto

COORDINA:

 • Andrés Precedo Ledo. Catedrático de Xeografía Humana da Universidade de Santiago de Compostela

13.00 horas. GRUPO DE TRABALLO

Descarga do programa en PDF