Relatores

José Luis Costa Pillado

Presidente do Consello Consultivo de Galicia

Federico Buyolo García

Director Xeral do Alto Comisionado para a Axenda 2030

Ángela de la Cruz Mera

Subdirectora xeral de Políticas Urbanas do Ministerio de Fomento

José Fariña Tojo

Catedrático de Urbanismo e Ordenación do Territorio da Universidade Politécnica de Madrid

Julio Tejedor Bielsa

Profesor Titular de Dereito Administrativo (acreditado a Catedrático) da Universidade de Zaragoza

Judith Gifreu i Font

Profesora Titular de Dereito Administrativo da Universidade Autónoma de Barcelona

Javier Burón Cuadrado

Xerente de Vivenda do Concello de Barcelona e do Consorcio da Vivenda de Barcelona

Julio Pozueta Echavarri

Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos. Profesor Emérito da Universidade Politécnica de Madrid

Frederico Moura e Sá

Urbanista. Profesor da Universidade de Aveiro

Inés Sánchez de Madariaga

Profesora de Urbanismo da Universidade Politécnica de Madrid

César Tolosa Tribiño

Maxistrado do Tribunal Supremo

Pascual Sala Sánchez

Avogado. Ex-Presidente do Tribunal Constitucional

Guillermo Ruíz Arnáiz

Letrado do Tribunal Supremo

Juan Antonio Chinchilla Peinado

Profesor Titular de Dereito Administrativo da Universidade Autónoma de Madrid

Eva Desdentado Daroca

Catedrática de Dereito Administrativo na Universidade de Alcalá

Francisco Antonio Cholbi Cachá

Doutor en Dereito. Tesoureiro do Concello de Benidorm

Ángel Menéndez Rexach

Catedrático Emérito de Dereito Administrativo da Universidade Autónoma de Madrid

Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid

Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade Autónoma de Madrid. Avogado.

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático Emérito de Dereito Administrativo da Universidade Carlos III

Jean-Bernard Auby

Profesor Emérito de Dereito Público de Sciences Po París

Rafael Fernández Valverde

Maxistrado do Tribunal Supremo

José María Ezquiaga Domínguez

Doutor Arquitecto da Politécnica de Madrid

Gabriel Soria Martínez

Avogado urbanista

Juan Antonio Hernández Corchete

Letrado do Tribunal Constitucional

Andrés Precedo Ledo

Catedrático Emérito de Xeografía Humana da Universidade de Santiago de Compostela